• Kancelaria

    Kancelaria Doradztwa Podatkowego
    Anna Jankowska‑Matyja świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. Kancelaria specjalizuje się w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw – od planowania efektywnej podatkowo struktury organizacyjnej, po analizę planowanych transakcji i zamierzeń inwestycyjnych oraz w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.

    Więcej

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Oferta

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Postępowanie podatkowe prowadzone jest przez organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji. Najczęściej postępowanie podatkowe jest wszczynane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym lub w przypadku pozyskania przez organy podatkowe informacji o możliwych nieprawidłowościach w rozliczeniu danego podatnika.

CENY TRANSFEROWE

Każdy podatnik, który zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, o wartości przekraczającej określone w ustawach progi, powinien posiadać dokumentację cen transferowych. Jest to o tyle istotne, iż organ podatkowy może zażądać przedstawienia jej w terminie 7 dni.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Ze względu na skomplikowane procedury – korzystanie z profesjonalnego pełnomocnika procesowego przez Naczelnym Sądem Administracyjnym jest obowiązkowe, a przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi – zalecane. Skutkiem braku profesjonalnego wsparcia może być bowiem popełnienie nieodwracalnego błędu.

KONSULTACJE

Kancelaria Doradztwa Podatkowego oferuje także konsultacje z zakresu zagadnień podatkowych. Wiedzę na temat różnego rodzaju problemów podatkowych Anna Jankowska‑Matyja posiadła nie tylko w toku nauki, ale także wieloletniej praktyki.

BIEŻĄCE DORADZTWO

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Anna Jankowska‑Matyja pomaga swoim Klientom w prawidłowym spełnianiu obowiązków podatkowych oraz w rozwiązywaniu problemów podatkowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Często zdarza się, że przedsiębiorca (nawet bardzo dobry w swoim fachu) zupełnie sobie nie radzi z prowadzeniem księgowości. Błędy w tym zakresie mogą spowodować nie tylko nieprawidłowe obliczenie podatku, ale także tworzyć zaburzony obraz finansów firmy.

Referencje

Pełen profesjonalizm, ogromna wiedza. Z całą odpowiedzialnością polecam.

Krzysztof Sobieraj
Krzysztof Sobieraj

Profesjonalnie od początku do końca. Wysoki poziom zaangażowania i wiedza.

Bartłomiej MedajRadca Prawny

Wydawane przez Kancelarię opinie oraz udzielane porady podatkowe są zawsze wykonywane z należytą starannością, profesjonalnym zaangażowaniem oraz szeroką wiedzą merytoryczną w zakresie problematyki podatków VAT, CIT i PIT oraz podatków lokalnych.

dr Przemysław Magaczewski
dr Przemysław MagaczewskiRadca prawny

Wysoki poziom usług kancelarii w połączeniu z przystępnymi i elastycznymi warunkami wynagrodzenia powoduje, że możemy rekomendować kancelarię jako godnego polecenia partnera do współpracy w zakresie obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorstwa

Remigiusz Garbiec
Remigiusz GarbiecMATBOR SP. z o.o.

Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka i umiejętność prawidłowej oceny sytuacji biznesowej to zdecydowanie najważniejsze atuty przemawiające za współpracą z Kancelarią

Mariusz Zaborowicz
Mariusz ZaborowiczPrezes Zarządu Negotrust Sp. z o.o.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Anna Jankowska‑Matyja

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Anna Jankowska‑Matyja
Ul. Korfantego 191 (budynek A)
40-153 Katowice

Tel. 515 085 997
32 307 32 34
e-mail : biuro@ajm-podatki.pl

© Copyright - Ekspert Podatki Photos/Portraits by Joanna Nowicka. - Projekt i wykonianie: eConnect4U